Thẻ: la bàn tour tuyển dụng

kim chỉ nam cho mọi chuyến đi

La Bàn Tour tuyển dụng nhân viên tháng 03/2018.

Để đáp ứng cho việc phát triển thị trường trong năm 2018, La Bàn tour tuyển dụng một số vị trí từ tháng 03/2018. La Bàn tour là một thương hiệu thuộc Nhanh Media, La Bàn tour cung cấp các dịch vụ du lịch tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung như đặt phòng […]

Đọc thêm
kim chỉ nam cho mọi chuyến đi

La Bàn tour tuyển dụng nhân viên tháng 1/2018.

Để đáp ứng cho việc phát triển thị trường trong năm 2018, La Làn tour tuyển dụng một số vị trí từ tháng 01/2018. La Bàn tour là một thương hiệu thuộc Nhanh Media, La Bàn tour cung cấp các dịch vụ du lịch tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung như đặt phòng […]

Đọc thêm
kim chỉ nam cho mọi chuyến đi

Tin tuyển dụng tháng 7/2017

Với mục tiêu phát triển thị trường toàn miền Trung, Nhanh Media tuyển dụng nhiều vị trí cho thương hiệu La Bàn tour trong tháng 7/2017. La Bàn tour là thương hiệu thuộc Nhanh Media, La Bàn tour cung cấp các dịch vụ du lịch tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung như đặt […]

Đọc thêm